Om Oss

RottiPowah Rottweiler Kennel

uppfödare av rottweilers. Har som främsta mål att föda upp sunda och friska rottweiler hundar, med ett tydligt rasprägel. Rottweilern är en stark och vacker brukshund, framavlad för att arbete. Lämpar sig väl för tävling båda i bruksgrenar och i utställningsringen.